Savjetovanje o prijedlogu Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Voćin

Nositelj izrade akta: Jedinstveni upravni odjel Općine Voćin
Naziv akta: Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Voćin

Početak savjetovanja: 02. veljače 2021.
Završetak savjetovanja: 16. veljače 2021.

Općina Voćin objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Voćin.

Savjetovanje traje od 02. veljače 2021. do 16. veljače 2021. godine.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 16. veljače 2021. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Voćin, putem pošte ili osobno na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Voćin, Trg Gospe Voćinske 11, 33522 Voćin ili slanjem mail-a na adresu: info@vocin.hr uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na ovoj stranici.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga Odluke na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Voćin. Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga.

Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Voćin koji je objavljen na internet stranicama Općine Voćin predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Voćin možete preuzeti u nastavku.

Savjetovanje o prijedlogu Odluke o komunalnom redu

Nositelj izrade akta: Jedinstveni upravni odjel Općine Voćin

Naziv akta: Odluka o komunalnom redu

Početak savjetovanja: 15. siječnja 2020.
Završetak savjetovanja: 22. siječanj 2020.

Općina Voćin objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu.

Savjetovanje traje od 15. siječnja 2020. do 31. siječnja 2020. godine.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 31. siječnja 2020. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu, putem pošte ili osobno na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Voćin, Trg Gospe Voćinske 11, 33522 Voćin ili slanjem mail-a na adresu: info@vocin.hr uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na ovoj stranici.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga Odluke na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.
Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Voćin. Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga.
Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu koji je objavljen na internet stranicama Općine Voćin predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu možete preuzeti u nastavku.

Nacrt Odluke o komunalnom redu

Obrazac sudjelovanja sa zainteresiranom javnošću

Skip to content