Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Voćin

Dana 31. srpnja 2021. godine stupio je na snagu Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21.), koji u svom članku 178. propisuje da je predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave dužno donijeti Odluku o načinu pružanja usluge sakupljanja komunalnog otpada u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu tog zakona, odnosno do dana 31. siječnja 2022. godine.

Člankom 66. stavkom 4. istog Zakona propisana je provedba prethodnog savjetovanja s zainteresiranom javnošću u trajanju od najmanje 30 dana.

Slijedom navedenog, sukladno članku 66. st.4. citiranog Zakona i članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15) Općina Voćin objavljuje tekst prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Voćin zajedno sa Općim uvjetima ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Voćin, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, kako i radi pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrt iste.

Savjetovanje se provodi od dana 12. siječnja 2022. godine do dana 12. veljače 2022. godine.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 12. veljače 2022. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Odluke, putem pošte ili osobno na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Voćin, Trg Gospe Voćinske 11, 33522 Voćin ili slanjem mail-a na adresu: info@vocin.hr uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na ovoj stranici.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga Odluke na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Voćin. Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga.

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Voćin koji je objavljen na internet stranicama Općine Voćin predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Voćin možete preuzeti u nastavku. 

PRILOZI:

Nacrt – Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Voćin 2022.

Obrazac za javno savjetovanje

Izvještaj o provedenom savjetovanju – Nacrt – Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Voćin 2022.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Nositelj izrade akta: Jedinstveni upravni odjel Općine Voćin
Naziv akta: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Početak savjetovanja: 09. studenoga 2021.
Završetak savjetovanja: 16. studenoga 2021.

Općina Voćin objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Savjetovanje traje od 09. studenoga 2021. do 16. studenoga 2021. godine.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 16. studenoga 2021. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, putem pošte ili osobno na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Voćin, Trg Gospe Voćinske 11, 33522 Voćin ili slanjem mail-a na adresu: info@vocin.hr uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na ovoj stranici.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga Odluke na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Voćin. Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga.

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu koji je objavljen na internet stranicama Općine Voćin predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu možete preuzeti u nastavku.

Nacrt: Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Voćin

Nacrt: Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Voćin

Razlozi donošenja akta: Zakonska obaveza je propisana Zakonom o komunalnom   gospodarstvu

Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) koji je stupio na snagu 04. 08. 2018. godine  (u daljnjem tekstu: Zakon)  određuju se načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture, plaćanje komunalnog doprinosa i komunalne naknade, održavanje komunalnog reda i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo.

Nositelj izrade akta: Jedinstveni upravni odjel Općine Voćin
Naziv akta: Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Voćin

Početak savjetovanja: 09. studenoga 2021.
Završetak savjetovanja: 16. studenoga 2021.

Općina Voćin objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Voćin

Savjetovanje traje od 09. studenoga 2021. do 16. studenoga 2021. godine.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 16. studenoga 2021. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Voćin, putem pošte ili osobno na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Voćin, Trg Gospe Voćinske 11, 33522 Voćin ili slanjem mail-a na adresu: info@vocin.hr uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na ovoj stranici.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga Odluke na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Voćin. Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga.

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Voćin koji je objavljen na internet stranicama Općine Voćin predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Voćin možete preuzeti u nastavku.

Savjetovanje o prijedlogu Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Voćin

Nositelj izrade akta: Jedinstveni upravni odjel Općine Voćin
Naziv akta: Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Voćin

Početak savjetovanja: 02. veljače 2021.
Završetak savjetovanja: 16. veljače 2021.

Općina Voćin objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Voćin.

Savjetovanje traje od 02. veljače 2021. do 16. veljače 2021. godine.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 16. veljače 2021. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Voćin, putem pošte ili osobno na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Voćin, Trg Gospe Voćinske 11, 33522 Voćin ili slanjem mail-a na adresu: info@vocin.hr uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na ovoj stranici.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga Odluke na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Voćin. Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga.

Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Voćin koji je objavljen na internet stranicama Općine Voćin predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Voćin možete preuzeti u nastavku.

Savjetovanje o prijedlogu Odluke o komunalnom redu

Nositelj izrade akta: Jedinstveni upravni odjel Općine Voćin

Naziv akta: Odluka o komunalnom redu

Početak savjetovanja: 15. siječnja 2020.
Završetak savjetovanja: 22. siječanj 2020.

Općina Voćin objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu.

Savjetovanje traje od 15. siječnja 2020. do 31. siječnja 2020. godine.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 31. siječnja 2020. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu, putem pošte ili osobno na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Voćin, Trg Gospe Voćinske 11, 33522 Voćin ili slanjem mail-a na adresu: info@vocin.hr uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na ovoj stranici.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga Odluke na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.
Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Voćin. Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga.
Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu koji je objavljen na internet stranicama Općine Voćin predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu možete preuzeti u nastavku.

Nacrt Odluke o komunalnom redu

Obrazac sudjelovanja sa zainteresiranom javnošću

Skip to content