Službenik za informiranje

Općina Voćin
Trg Gospe Voćinske 11
33522 Voćin

Službenik za informiranje
Sanja Jozić, mag.iur.

T: 033/565-030
F: 033/565-030
M: 099/531-8386
e-mail: info@vocin.hr

Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 85/10. – pročišćeni tekst)

„Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom.“

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.)

Zakonom o pravu na pristup informacijama ure?’uje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona, prekršajne odredbe vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama te se ure?’uju i druge obveze tijela javne vlasti. U Zakon je prenesena Direktiva 2 003/98 o ponovnoj uporabi informacija u javnom sektoru zbog povezanosti s pravom na pristup informacija, što su učinile i druge europske države članice primjerice Republika Slovenija. Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa Uredbom 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

U nastavku teksta se mogu preuzeti obrasci:

Općina Voćin – popis baza i evidencija – asset lista