Centar za starije osobe u Voćinu – NPOO.C4.3.R3-I4.01.0017

Naziv projekta: Centar za starije osobe u Voćinu – NPOO.C4.3.R3-I4.01.0017

Korisnik / Nositelj projekta : Općina Voćin

Projektni partner: Virovitičko-podravska županija

Razdoblje provedbe projekta: 2.10.2023. – 30.6.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 3.981.849,13 EUR

Iznos EU sufinanciranja (bespovratna sredstva): 3.981.849,13 EUR

Kratki opis projekta:

Provedbom predmetnog projekta, odnosno izgradnjom i opremanjem Centra za starije osobe u Voćinu u kojem će se pružati  institucijske i izvaninstitucijske socijalne usluge, ostvariti će se jednake prilike za ranjive društvene skupine te djelotvornija briga za one koji nisu u mogućnosti skrbiti o osnovnim životnim potrebama. Osnažit će se vertikalna i horizontalna koordinacija u planiranju socijalnih usluga. Procesi decentralizacije temeljito će se pripremiti i popratiti odgovarajućim ljudskim i financijskim resursima.

Opći cilj projekta:

Poboljšanje dostupnosti integrirane cjelovite skrbi za starije osobe na području Virovitičko-podravske županije unaprjeđenjem infrastrukture za pružanje socijalnih usluga za starije osobe čime će se omogućiti pružanje usluga dugotrajne skrbi za osobe starije životne dobi te njihova ravnomjernija teritorijalna pokrivenost.

Specifični cilj projekta:

Izgradnja i opremanje Centra za starije osobe u Voćinu s ciljem osiguranja dodatnih kapaciteta za smještaj starijih osoba koje su potpuno funkcionalno ovisne o pomoći druge osobe te  osiguranje pružanja izvaninstitucijskih usluga u zajednici kako bi se omogućio što duži ostanak starije osobe u svome domu. Izgradnjom i opremanjem infrastrukture (Centra za starije osobe u Voćinu) stvorit će se preduvjeti za pružanje cjelovite skrbi starijim osobama, prvenstveno pružanjem izvaninstitucijskih usluga starijim osobama koji žive kod kuće, a iznimno i usluge smještaja starijim osobama kojima ni uz primjenu izvaninstitucijskih usluga ne mogu biti zadovoljene potrebe dugotrajne i intenzivne skrbi. Izvaninstitucionalno zbrinjavanje starijih osoba ima mnoge prednosti u odnosu na smještaj u ustanovama, omogućujući starijim osobama duži ostanak u vlastitom domu kao i zadovoljenje specifičnih potreba u lokalnoj sredini. Povezivanjem socijalnih usluga i zdravstvene skrbi na primarnoj razini poticati će se pružanje integrirane skrbi za starije osobe osiguravanjem prostora i opreme za rad liječnika obiteljske medicine. Izgradnja i djelovanje Centra imati će posredno i demografski učinak jer utječe na podizanje standarda života obitelji te je u vezi s usklađivanjem obiteljskog i poslovnog života. Razvojem socijalnih usluga za posebno osjetljive skupine doprinijeti  će se sprječavanju socijalne isključenosti. Projektom će se doprinijeti prevenciji institucionalizacije i smanjenju broja korisnika u institucijama dok će se usluga smještaja osiguravati za one korisnike kojima je neophodna dugotrajna i intenzivna skrb.

Očekivani rezultati projekta:

Realizacijom predmetnog projekta povećati će se smještajni kapaciteti za starije funkcionalno ovisne osobe na području Virovitičko-podravske županije, povećati će se dostupnost socijalnih usluga za starije osobe te rasteretiti ukućani i članovi obitelji u kojima borave starije osobe. Izgradnja i djelovanje Centra imati će posredno i demografski učinak jer utječe na podizanje standarda života obitelji te je u vezi s usklađivanjem obiteljskog i poslovnog života. Razvojem socijalnih usluga za posebno osjetljive skupine  doprinijeti  će se sprječavanju socijalne isključenosti.

Kontakt:

web: https://www.vocin.hr

mail: info@vocin.hr

tel: 033 / 565 – 030

„Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”