U Voćinu održana završna konferencija projekta „Za budućnost općine Voćin“

U Voćinu je 12. kolovoza 2022. godine u prostorijama općine održana završna konferencija projekta „Za budućnost Općine Voćin“ koji se provodi u razdoblju od 01.09.2020. do 01.09. 2022. godine zajedno u partnerstvu s Dječjim vrtićem „Jelenko“.

Konferenciji su nazočili roditelji i djeca ciljne skupine uključene u projekt, ravnateljica dječjeg vrtića te svi koji su bili uključeni u provedbu. Voditeljica projekta predstavila je ostvarene rezultate s posebnim osvrtom na postignuti napredak u području socijalnog uključivanja te istaknula kako je ovaj projekt važan korak naprijed ka smanjenju rizika od ranog napuštanja školovanja i kako će Općina Voćin i dalje aplicirati na ovakve i slične natječaje te pružati daljnju financijsku podršku u svim područjima obrazovanja, od predškolskog, osnovnoškolskog do visokoškolskog obrazovanja.

Naziv projekta: Za budućnost Općine Voćin

Korisnik: Općina Voćin, Partner: Dječji vrtić „Jelenko“ Voćin

Kratki opis projekta: Na području Općine Voćin postoji velik postotak rizika od siromaštva što predstavlja društveni izazov, a uvelike pogađa djecu koja dio djetinjstva provode u nepovoljnoj socioekonomskoj situaciji. Uključivanje desetero djece u predškolsko obrazovanje te podrška i financijska pomoć od velike su važnosti kako bi se smanjila socijalna isključenost te uspostavilo napredovanje od najranije dobi, a ovaj projekt upravo to omogućuje. Tijekom 24 mjeseca provedbe projektnih aktivnosti pružit će se pomoć i prilika 10 djeci u nepovoljnom položaju koja žive u lošim socioekonomskim uvjetima pohađanje predškolskog programa subvencioniranjem dijela ekonomske cijene usluge ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Ciljevi projekta:

  • Povećanje sudjelovanja djece iz skupine u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolskim programima u svrhu smanjenja rizika od ranog napuštanja školovanja te rizika od siromaštva i socijalne isključenosti
  • Pružiti podršku uključivanju djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolske programe

Ostvareni rezultati:

  • 16-tero djece ciljne skupine sudjelovalo u predškolskom programu odgoja i obrazovanja s visokim stopama prisutnosti kroz sva promatrana razdoblja
  • smanjena socijalna isključenost, smanjen rizik od siromaštva kao i odustajanja od obrazovanja
  • osnaženi financijski kapaciteti korisnika, odnosno partnera; financijska održivost rezultata bit će osigurana nastavkom podrške lokalne zajednice i nakon završetka ovih projektnih aktivnosti)
  • Održane početna i završna konferencija, izrađeni promotivni materijali u svrhu informiranja javnosti o projektu
  • Stečena znanja i iskustvo u provedbi projekta – općina Voćin će aplicirati i na buduće javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava

Ukupna vrijednost projekta: 433.368,56 HRK

EU sufinanciranje projekta: 390.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 01.09.2020. do 01.09.2022.

Kontakt osobe za više informacija: info@vocin.hr, 033/565-030

Relevantne internetske stranice: https://strukturnifondovi.hr/ , https://www.esf.hr/