U Voćinu održana početna konferencija projekta „Za budućnost općine Voćin“

U Voćinu je danas (srijeda) održana početna konferencija u okviru projekta „Za budućnost općine Voćin“ koju provodi Općina u partnerstvu s Dječjim vrtićem „Jelenko“ iz Voćina u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020.“ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda“. Konferencija je održana u prostorijama Općine Voćin, a na njoj su osim roditelja i djece nazočili i načelnik općine Voćin Predrag Filić, voditeljica projekta Petra Miholančan, te ravnateljica Dječjeg vrtića Jelenko Marica Bičanić Krupa.

– Ovaj projekt vrijedan oko 433.000 kuna kojeg financira EU, omogućit će desetoro djeci slabijeg socijalno ekonomskog stanja da u iduće dvije godine pohađaju vrtić bez naknade, a sredstva koja su za istu namjenu dosad njihovi roditelji utrošili, bit će im refundirana – rekla je voditeljica projekta Petra Miholančan.

Svrha je da se poveća stopa sudjelovanja djece u vrtićkom obrazovanju te uključenost u program vrtića. Na taj način smanjuje se i rizik od siromaštva, ranog napuštanja školovanja i socijalna isključenost, rekla je Petra Miholančan.

Pohađanje Dječjeg vrtića je vrlo važno i može znatno utjecati na razvoj djeteta, napomenula je tom prigodom ravnateljica Dječjeg vrtića Jelenko iz Voćina Marica Bičanić Krupa.

– U vrtiću djeca stječu razne kompetencije, kako socijalne vezane uz pripremu za odlazak u školu, a isto tako vrtić je najbolje i najsigurnije mjesto u kojem djeca imaju smještaj, tako da roditelji ne moraju brinuti za ono vrijeme kada nisu u mogućnosti biti s njima – napomenula je ravnateljica Marica Bičanić Krupa.

-Briga Općine Voćin za djecu najmlađe dobi je već poslovična jer Voćin je najmlađa općina u RH, ali i općina s najvećim natalitetom u VPŽ – rekao je tom prigodom načelnik općine Predrag Filić, podsjetivši da osim u Voćinu, od prošle godine djeluje i Dječji vrtić u naselju Ćeralije.

– Fokus svih naših politika su upravo mladi, od svoje najranije dobi, pa sve do one osnovnoškolske, srednjoškolske, ali i fakultetske dobi. Tim povodom proširili smo vrtić u Voćinu, otvorili vrtić u Ćeralijama, a nastavit ćemo tako i dalje. Ove godine ćemo projektirati i jaslice kako bi taj cijeli razvojni život djece bio pokriven od najmlađeg doba do njihove punoljetnosti. Osim osnovne škole, od ove godine u Voćinu djeluje i glazbena škola, matične Glazbene škole u Slatini. Isto tako moram napomenuti da osim sufinanciranja vrtića od 90 posto ukupnog iznosa, Općina Voćin sufinancira i prijevoz učenika u Srednju školu u Slatini, kao i stipendiranje studenata na pohađanju njihovih fakulteta. Dakle, pratimo ih do njihove samostalnosti kada trebaju sazreti da rade svoj posao i osnivaju svoju obitelj – napomenuo je načelnik Općine Voćin Predrag Filić. (www.icv.hr, bs)


Naziv projekta: Za budućnost Općine Voćin

Korisnik: Općina Voćin, Partner: Dječji vrtić „Jelenko“ Voćin

Kratki opis projekta: Na području Općine Voćin postoji velik postotak rizika od siromaštva što predstavlja društveni izazov, a uvelike pogađa djecu koja dio djetinjstva provode u nepovoljnoj socioekonomskoj situaciji. Uključivanje desetero djece u predškolsko obrazovanje te podrška i financijska pomoć od velike su važnosti kako bi se smanjila socijalna isključenost te uspostavilo napredovanje od najranije dobi, a ovaj projekt upravo to omogućuje. Tijekom 24 mjeseca provedbe projektnih aktivnosti pružit će se pomoć i prilika 10 djeci u nepovoljnom položaju koja žive u lošim socioekonomskim uvjetima pohađanje predškolskog programa subvencioniranjem dijela ekonomske cijene usluge ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Ciljevi projekta:

  • Povećanje sudjelovanja djece iz skupine u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolskim programima u svrhu smanjenja rizika od ranog napuštanja školovanja te rizika od siromaštva i socijalne isključenosti
  • Pružiti podršku uključivanju djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolske programe

Očekivani rezultati:

  • Pružena podrška uključivanju i povećana stopa sudjelovanja ciljne skupine u cjelodnevnom predškolskom programu odgoja i obrazovanja koja pohađaju predškolski program u pedagoškoj 2020./2021. i 2021./2022. godini

Ukupna vrijednost projekta: 433.368,56 HRK

EU sufinanciranje projekta: 390.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 01.09.2020. do 01.09.2022.

Kontakt osobe za više informacija: info@vocin.hr, 033/565-030

Relevantne internetske stranice: https://strukturnifondovi.hr/ , https://www.esf.hr/