U osnovnoj školi održana predavanja u sklopu “Projekta IN” na temu zlostavljanje putem interneta i mobitela

U srijedu, 15. siječnja u Osnovnoj školi u Voćinu, policijska službenica za prevenciju PU virovitičko-podravske Ana Kratohvil Katić te autorica i voditeljica projekta Snježana Lančić u sklopu potpora EU za obrazovanje odraslih održale su predavanja na temu „Projekt IN“. Riječ je o projektu kojim je obuhvaćeno sedam osnovnih škola na području Virovitičko-podravske županije, a usmjeren je prema osvješćivanju i prevenciji rastuće pojave internetskog nasilja. Partneri u Projektu su Policijska uprava virovitičko-podravska,Udruga Pričalica i Kazalište Virovitica.

Foto: PU VPŽ

Cilj projekta je ukazati na konkretne primjere internetskog nasilja, staviti zajedno djecu i roditelje u prepoznavanje problema, artikulaciju potrebe o permanentnoj  prevenciji. Spojiti dramu i kazalište kao najstariji i dokazano najučinkovitiji alat i medij za ukazivanje na društvene anomalije svih vrsta i modernu tehnologiju sa fokusom na “mobitel”.

Druga etapa provedbe projekta održana je predavanjem u Osnovnoj školi Voćin svim učenicima 8. razreda i učenicima 6. i 7. koji su uključeni u dramsku grupu škole, njih ukupno 24. Na predavanju je bila prisutna i psihologinja Mirijana Oužecki i nastavnica Martina Vukičević. (viroviticko-podravska-policija.gov.hr)

Foto: PU VPŽ