Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Voćin

Na temelju članka 29. stavak 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19.), Općina Voćin izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Voćin.

Javni uvid u Prijedloga Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, održat će se od 09. siječnja 2020. godine do 23. siječnja 2020. godine.

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Voćin dostupan je na službenim stranicama Općine Voćin (www.vocin.hr) te u prostorijama Općine Voćin, Trg Gospe Voćinske 11, 33522 Voćin, svaki radni dan u vremenu od 8,00h do 15,00h.

Pisani prigovori na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Voćin moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime, i adresu podnositelja, te se dostavljaju do kraja javnog uvida, zaključno s 23.01.2020. godine na adresu: Općina Voćin, Trg Gospe Voćinske 11, 33522 Voćin ili na adresu e-pošte: info@vocin.hr.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i nisu dostavljeni do roka zaključenja javnog uvida neće se uzeti u obzir.

O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće općine Voćin.

PRPZ_Voćin

PRILOG 1

Popratna dokumentacija