Poziv za podnošenje ponuda za nabavu robe – SPREMNICI ZA OTPAD – PAPIR I KARTON i privitke