POZIV za dostavu ponude za nabavu radova na IZGRADNJI PRILAZNE CESTE I PARKIRALIŠTA NA TRGU GOSPE VOĆINSKE U VOĆINU

Evidencijski broj nabave: 25/19 – BN“

Naručitelj Općina Voćin pokrenula je jednostavnu nabavu za nabavu radova na Izgradnji prilazne ceste i parkirališta na Trgu Gospe Voćinske u Voćinu te objavljuje ovaj Poziv za dostavu ponude.

Na ovaj postupak nabave ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi obzirom da se radi o nabavi radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna bez PDV-a.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA – Izgradnja pristupne ceste i parkirališta na T.G. Voćinske u Voćinu

TROŠKOVNIK