Poziv na dostavu ponude za obavljanje higijeničarske službe na području Općine Voćin

Općina Voćin je pokrenula postupak jednostavne nabave usluge higijeničarske službe na području Općine Voćin za 2020. godinu.

Temeljem članka 12. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna i za nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna, Općina Voćin nije obvezna provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Stoga se na ovaj postupak jednostavne nabave ne primjenjuje niti postupak pravne zaštite pred Državnom komisijom za kontrolu postupka javne nabave.

Ovaj postupak provodi se u skladu s Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave (KLASA:404-01/17-01/01, URBROJ:2189/11-02-17-1 od 30. ožujaka 2017.).

Poziv za dostavu ponude za higijenicarske službe na području Općine Voćin za 2020.g.