Poziv na dostavu ponuda za nabavu radova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta i puteva na području Općine Voćin za 2024. godinu

1. Poziv na dostavu ponuda za nabavu radova na održavanju puteva i cesta na području Općine Voćin

1.1. PRILOG 1.- PONUDBENI LIST

1.2. Troskovnik -radovi redovitog održavanja cesta i puteva na području Općine Voćin u 2024-1.1

1.3. PRILOG 3.-IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

1.4-PRILOG 4.-Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora

1.5. -PRILOG 5.-PRIJEDLOG-UGOVORA (1)