Općina Voćin radno kreće u 2023. godinu, načelnik Filić: Demografskim mjerama do većeg zadovoljstva i boljeg života svih generacija

Da bismo iz prve ruke saznali dojmove prošle i čuli projekciju za ovu godinu što se tiče općine Voćin, porazgovarali smo s njenim načelnikom Predragom Filićem.

Koje su bile važne investicije općine Voćin u 2022. godini?

Od važnih projekata koji su se provodili i završili u 2022. godini, kao i onih za koje je Općina dobila značajna sredstva ove godine, ali će radovi biti završeni početkom 2023. godine, izdvojio bih prije svega adaptaciju nerazvrstane ceste – Ulica N. Š. Zrinski u Voćinu. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 56.468,80 eura, od čega 26.544,56 eura sufinancira Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU u sklopu Programa održivog razvoja lokalne zajednice. Sanirali smo asfaltirane površine rukometno-malonogometnog i košarkaškog igrališta u Voćinu.

Ukupna vrijednost projekta je 63.100,45 eura, od čega 35.848,96 eura sufinancira Ministarstvo turizma i sporta na temelju odluke o raspisivanju natječaja za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini. Odrađena je modernizacija nerazvrstanih cesta u naselju Ćeralije i Kometnik Zubići, projekt vrijedan 76.638,67 eura, od čega 15.926,74 eura sufinancira Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Također, u tijeku je provedba postupka javne nabave za izgradnju i opremanje građevine poslovne namjene ugostiteljske djelatnosti – restoran na području Klokočevac, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 1.369.896,74 eura bez PDV-a, od čega Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU sufinancira projekt do najvišeg ukupnog iznosa od 796.336,85 eura s PDV-om prema Programu podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema.

U tijeku je i izgradnja dječjeg i rekreacijskog igrališta u Voćinu. Ukupna vrijednost tog projekta je 65.385,89 eura, od čega 22.695,60 eura sufinancira Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU u sklopu Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina. Napominjem kako je Općina aplicirala i na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sufinanciranju mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, te tako ostvarila 14.599,51 eura s PDV-om zahvaljujući kojima smo pristupili nabavci spremnika za selektivni otpad, odnosno karton i papir.

Koji događaj vam je kao općinskom načelniku obilježio prošlu godinu?

Sredinom ožujka prošle godine Općinsko vijeće općine Voćin donijelo je Program demografske obnove općine kojim se želi potaknuti rješavanje stambenog pitanja obitelji i smanjiti njihovo iseljavanje, potaknuti doseljavanje obitelji radi demografske obnove, potaknuti natalitet, potaknuti uređenje stambenih objekata i naseljavanje napuštenih objekata, uređenje vizura stambenih zgrada, ulica i naselja. Osim toga, na temelju Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva općine Voćin za 2022. godinu s ciljem poticanja razvoja malog gospodarstva Općina je u svom proračunu za 2022. godinu osigurala financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora za poticanje razvoja malog gospodarstva u visini od 26.544,56 eura te dodijelila ukupni iznos od 18.965,25 eura. U općinskom proračunu za navedenu mjeru planirana su sredstva u iznosu od 6.636,14 eura.

Pomoću kojih demografskih mjera pomažete svojim sumještanima svih dobnih skupina?

Općini Voćin je u svrhu sufinanciranja potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini tijekom jedanaest mjeseci u pedagoškoj godini 2021./2022. od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade dodijeljeno 29.199,02 eura. Na području općine Voćin djeluju dva vrtića, matični vrtić DV „Jelenko“ u Voćinu i područni odjel u Ćeralijama. U oba vrtića ukupno je upisano 69 djece predškolske dobi. Roditelji plaćaju mjesečno 10 posto ukupne ekonomske cijene po djetetu bez obzira pohađa li vrtić jedno ili više djece iz iste obitelji, dok ostali iznos sufinancira Općina. Nadalje, temeljem Odluke o ostvarivanju prava na naknadu za opremu novorođenog djeteta Općina isplaćuje naknade za novorođeno dijete u iznosu od 265,45 eura po djetetu.

Na temelju Odluke o sufinanciranju troškova međumjesnog prijevoza učenika srednjih škola te izmjenama i dopunama temeljne Odluke sufinancira se prijevoz u iznosu od 20 posto ukupne cijene karte, a na temelju odluke Općinskog vijeća općine Voćin, KLASA: 602-03/11-01/01, URBROJ: 2189/11-11-01-1, od 29. kolovoza 2011. godine o sufinanciranju troškova smještaja učenika srednjih škola s područja općine Voćin u učeničke domove, Općina sufinancira smještaj učenika u iznosu od 20 posto cijene smještaja u učeničke domove.

Općina Voćin dodjeljuje i potpore redovnim studentima temeljem natječaja. Za akademsku godinu 2021./2022. ta potpora iznosila je 106,18 eura mjesečno za 14 studenata, dok za akademsku godinu 2022./2023. iznosi 132,72 eura mjesečno za 13 studenata.
Temeljem odluke Općinskog vijeća o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih financijskih pomoći socijalno ugroženim građanima Općina pomaže i socijalno ugroženim obitelji.

Aktivno pomažete i udrugama te njegovanju kulturne baštine, kao i sportu.

Već duži niz godina pratimo i podupiremo rad svih kulturnih, sportskih, braniteljskih i drugih udruga s područja same općine, ali i županije, posebice onih čiji se krajnji ciljevi odnose na podizanje kvalitete te revitalizaciju društvenog i kulturnog života stanovnika na ruralnom području uz ostvarivanje preduvjeta za demografsku obnovu i povećanje kapaciteta i kvalitete društvene infrastrukture.

Koje investicije očekujete u 2023. godini i koje promjene možete očekivati u odnosu na ovu godinu?

Planiramo nastavak projekta „Rekreacijsko-turistički sadržaj na području Klokočevac“, nastavak projekta „Izgradnja dječjeg i rekreacijskog igrališta u Voćinu“, sanaciju nogostupa u naselju Ćeralije, izgradnju javne rasvjete u naseljima Bokane-Ćeralije, nastavak uređenja groblja i izgradnja pješačkih staza, izgradnju Doma za starije i nemoćne u Voćinu, te izradu projektne dokumentacije za proširenje dječjeg vrtića u Voćinu.

(www.icv.hr)