Općina Voćin prijavila projekt sufinanciranja troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe

Načelnik općine Voćin Predrag Filić u prostorijama Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije potpisao je dokumentaciju za prijavu na natječaj za Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe. Projekt je pripremljen uz pomoć RA VIDRA-e.

Ovo je samo jedna od aktivnosti koju Općina Voćin poduzima kako bi djeci sa svog područja koja su u nepovoljnoj socioekonomskoj situaciji osigurala rano i predškolsko obrazovanje, a potom i osnovnoškolsko, srednjoškolsko te visoko obrazovanje. To čini iz vlastitog proračuna, ali i prijavom na natječaje, bilo nacionalne ili EU.

Prijavom na ovaj poziv pružit će se pomoć najpotrebnijima, djeci u dobi između jedne i četiri godine za početak obaveznog osnovnog obrazovanja koja žive u lošim socioekonomski uvjetima na području općine Voćin.

– Općina Voćin će nastaviti ulagati svoja sredstva u obnovu, izgradnju i prijavljivati se na raspisane EU i nacionalne natječaje u svrhu razvoja sigurne, pametne, održive općine koja će svojim kvalitetama pomoći pri sprječavanju procesa depopulacije i poticanja procesa demografskog oživljavanja slabije razvijenog područja u poboljšanju životnog standarda mještana – poručili su iz Općine. (www.icv.hr, ravidra.hr)