Obavijest za roditelje/skrbnike djece predškolske dobi

Obavještavaju se roditelji/skrbnici djece predškolske dobi kako je najavljen početak prilagođena rada ustanova ranog i predškolskog obrazovanja (dalje u tekstu: vrtić) od 11. svibnja 2020. godine. Ovom prilikom moramo naglasiti da se radi samo o IZNIMNIM SITUACIJAMA i da neće sva djeca moći pohađati vrtić zbog epidemiološke situacije i organizacijskih mogućnosti.

Epidemiološka situacija i preporuke dozvoljavaju dolazak u dječji vrtić za djecu koja moraju ispunjavati SVE UVJETE prema preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a to su:

  1. oba roditelja/skrbnika djeteta su zaposlena i nemaju mogućnost drugačijeg zbrinjavanja djeteta u vrijeme dok su na poslu.
  2. dijete nema kroničnih bolesti (respiratorne, kardiovaskularne, dijabetes, maligne bolesti, imunodeficijencija, veća tjelesna/motorička oštećenja)
  3. niti jedan od ukućana s kojima dijete boravi ili osobe s kojima je dijete u svakodnevnom kontaktu nemaju kroničnih bolesti (respiratorne, kardiovaskularne, dijabetes, maligne bolesti, imunodeficijencija, veća tjelesna/motorička oštećenja)
  4. niti jedan od ukućana s kojima dijete boravi ili osobe s kojima je dijete u svakodnevnom kontaktu nisu stariji od 65 godina
  5. niti jedan od ukućana s kojima dijete boravi nisu u samoizolaciji ili karanteni te nisu u povećanom riziku zaraze virusom COVID-19
  6. dijete nema povišenu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili druge simptome poput gripe i prehlade.

U slučaju da dijete ispunjava sve gore navedene uvjete i roditelji/skrbnici žele koristiti prilagođene usluge Vrtića, OBA roditelja/skrbnika MORAJU POTPISATI PISANU IZJAVU u kojoj pod punom odgovornošću (kaznenom i materijalnom) jamče da su ispunjeni svi gore navedeni uvjeti da bi dijete moglo dolaziti u kolektiv te da su upoznati s Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu.

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute-vrtici-i-skole-29-4-2020-finalno.pdf

Vrtić naglašava kako se vrtić ne vraća u redovan rad, nego pokušava osigurati privremenu organizaciju – i dalje naglašavamo preporuke O OSTANKU DJECE KOD KUĆE – jer boravak u kolektivu predstavlja zasigurno veći rizik za oboljenje.

Organizacijski uvjeti koji će vrijediti:

  • primanje djece biti će na ulaznim vratima Vrtića;
  • ruksak sa stvarima donosite petkom, te isti uzimate petkom i donosite drugi sa stvarima koje se ne koriste do ponedjeljka

Roditelji koji iskažu neodgodivu potrebu boravka djeteta u vrtiću dobiti će detaljne dodatne upute i SUGLASNOST koju potpisuju oba roditelja/zakonski skrbnik djeteta.

Molimo Vas za suradnju i apeliramo da je ovo privremeni rad u epidemijskim uvjetima!