Obavijest o provođenju deratizacije

Poštovani,

Deratizacija na području Općine Voćin (naselja: Bokane, Ćeralije.Dobrić, Donje Kusonje,
Gornji Meljani,Hum, Hum Varoš, Kometnik-Jorgići, Kometnik-Zubići, Kuzma, Lisičine,
Macute, Mačkovac, Novo Kusonje, Popovac, Rijenci, Sekulinci, Smjude, Voćin) provoditi će
se li vremenu od 26.03. do 29.03.2024. godine.

Deratizacija će se provoditi u svrhu preventivne deratizacije dvorišta i okućnica stambenih
zgrada (domaćinstava), uporabom meka na osnovi djelatne tvari bromadiolona.
Antidot je vitamin K-1.

O početku deratizacije obavijestit će se pučanstvo pisanim obavijestima.

Obavijest o početku proljetne deratizacije