Obavijest o provedbi proljetne deratizacije na području Općine Voćin

Tvrtka Pestrid d.o.o. Bilje za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju, sa sjedištem u Bilju,
Šandora Petefija 109, provesti će sustavnu deratizaciju na području Općine Voćin dana u
razdoblju od 8. do 10. lipnja 2020.g.

1. Trgovački naziv: BROMOTRID ŽITNI MAMAC PRO

• aktivna tvar i udio u sredstvu: bromadiolon (0,005%)
• otrovnost: biocid
• antidot: vitamin K1 (fitomenadion)

2. Trgovački naziv: BRODY SVJEŽI MAMAC

• aktivna tvar i udio u sredstvu: brodifakum (0,005%)
• otrovnost: biocid
• antidot: vitamin K1 (fitomenadion)

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, akcija se odgađa do prvog vremenski pogodnog
termina.

Akcija sustavne deratizacije provodi se prema odredbama iz programa mjera zaštite pučanstva

od zaraznih bolesti i financirana je iz proračuna jedinice lokalne samouprave.

Voditelj deratizacije: Ivan Pavoković, sanitarni tehničar (098 309 470)