OBAVIJEST o promjeni transakcijskog računa i poslovne banke

Obavještavaju se svi građani i poslovni partneri da je Općina Voćin promijenila broj transakcijskog računa i poslovnu banku.

Od dana 26.10.2023. godine Općina Voćin posluje preko novog računa za redovno poslovanje

IBAN: HR0624120091849900009

Otvoren kod Slatinske banke d.d.

Sva plaćanja koja ste do sada vršili na stari broj računa (HR6225000091849900009) potrebno je u buduće vršiti na novi broj računa HR0624120091849900009.

Napomena:

Evidentirajte promjene u Vašim poslovnim bazama.
Evidentirajte promjenu ako ste korisnik Internet bankarstva.

S poštovanjem,

OPĆINA VOĆIN