OBAVIJEST o prikupljanju manjih količina opasnog i neopasnog otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta te izmjeni redoslijeda lokacija sakupljanja