OBAVIJEST o početku Javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Voćin

Općina Voćin izlaže na javni uvid, u trajanju od 15 dana, prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Voćin s popratnom dokumentacijom.

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Voćin, s popratnom dokumentacijom, može se izvršiti svakog radnog dana od 11. srpnja do 25. srpnja 2022. godine od 7.00 do 15.00 sati u prostorijama Općine Voćin, Trg Gospe Voćinske 11, 33522 Voćin.

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Voćin objavljen je i na mrežnoj stranici Općine Voćin www.vocin.hr.

Zainteresirane osobe mogu dati primjedbe na izloženi prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida, odnosno do 25. srpnja 2022. godine. Nakon razmatranja primjedbi Općina Voćin prijedlog Programa s popratnom dokumentacijom dostavlja na prethodnu suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.

Primjedbe na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Voćin obvezno se podnose pisanim putem, na obrascu objavljenom na www.vocin.hr, te se dostavljaju na adresu Općina Voćin, Trg Gospe Voćinske 11, 33522 Voćin zaključno s 25. srpnja 2022. godine.

Primjedbe moraju biti čitko napisane, uz ime, prezime, i adresu podnositelja. Primjedbe koje nisu čitko napisane i nisu dostavljene u roku zaključenja Javnog uvida neće se uzeti u razmatranje.

PRPZ Voćin

Obrazac za primjedbe