Nacrt – Strateški program razvoja Općine Voćin 2021. – 2025.

„Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15) javno se objavljuju Nacrt Strateškog programa razvoja Općine Voćin za razdoblje 2021.-2025., radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga Strateškog programa razvoja Općine Voćin za razdoblje 2021.-2025 je 27. studenoga 2021. godine.

Primjedbe na Nacrt Strateškog programa razvoja Općine Voćin za razdoblje 2021.-2025. mogu se slati na e-mail adresu: info@vocin.hr

Nacrt – Strateški program razvoja Općine Voćin 2021.-2025.

OBRAZAC-za-sudjelovanje-zainteresirane-javnosti-Strateški program razvoja Općine Voćin za razdoblje 2021.-2025.