Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva Općine Voćin za 2022. godinu

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora poduzetnicima sa sjedištem na području općine Voćin temeljem Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva Općine Voćin za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Program) s ciljem poticanja razvoja.

Općina u cilju poticanja razvoja malog gospodarstva osigurava financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora za poticanje razvoja malog gospodarstva u visini od 200.000,00 kuna u Proračunu Općine Voćin za 2022. godinu.

Potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva su potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L352 od 24. prosinca 2013. godine).

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva Općine Voćin za 2022. godinu – prosinac 2022.