JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Voćin

Jedinstveni upravni odjel Općine Voćin objavljuje JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Voćin.

Javna rasprava – III. Izmjene i dopune PPUO Voćin