Izgradnja pješačke staze u naselju Ćeralije

KORISNIK UGOVORA O SUFINANCIRANJU: Općina Voćin

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 74.812,89 EUR

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU:
sufinancira predmetni projekt u iznosu od: 27.000,00 EUR (36 %), prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice u 2023. godini.

PREOSTALI DIO: u iznosu od 47.812,89 EUR (64 %), financira Općina Voćin