Izgradnja dječjeg i rekreacijskog igrališta

NAZIV PROJEKTA:  „Izgradnja dječjeg i rekreacijskog igrališta“

KORISNIK UGOVORA O SUFINANCIRANJU: Općina Voćin

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 61.204,93 EUR.

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE: sufinancira predmetni projekt u iznosu od: 22.695,60 EUR, sukladno ugovoru o financiranju, prema „Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“

PREOSTALI DIO: u iznosu od  38.509,33 EUR, financira Općina Voćin