Izbori

Izvješće o utrošku sredstava za provedbu izbora za članove vijeća srpske nacionalne manjine u općini Voćin 09.06.2023. 08:30

Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Voćin 11.05.2023. 08:05

Odluka o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Voćin 08.05.2023 8:10

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Voćin

Pravovaljana i zbirna lista kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Voćin 17.4.2023. 9:50

Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Obavijest biračima

Objava Biračina PDF

Izbori za članove u Europski parlament iz RH

Objava biračima – Izbori za članove u EU parlament iz Republike Hrvatske

Obavijest biračima

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2024

Objava biračima

Lokalni izbori 2021.

Konačni rezultati izbora članova Općinskog vijeća Općine Voćin provedenih 16. svibnja 2021. – 20.5.2021. – 11:45h

Konačni rezultati izbora Općinskog načelnika Općine Voćin provedenih 16. svibnja 2021. – 20.5.2021. – 11:45h

Rezultati izbora članova Općinskog vijeća Općine Voćin provedenih 16. svibnja 2021. godine – 17.5.2021. – 8:00h

Rezultati izbora članova Općinskog vijeća Općine Voćin provedenih 16. svibnja 2021. godine – 17.5.2021. – 8:00h

Rješenje o određivanju biračkih mjesta – Voćin

Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Voćin

Pravovaljana kandidatura za izbor općinskog načelnika Općine Voćin

Izvješće

Tablica troškova lokalni izbori 2021 – VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

 

Parlamentarni izbori 2020.

Objava biračima

UPUTE BIRAČIMA – Glasovanje na dan izbora i osiguranje epidemiološke zaštite svih sudionika na biračkim mjestima

 

Izbori za predsjednika Republike Hrvatske 2019.

Objava biračima

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području općine Voćin