INA obaviještava o provedbi seizmičkim mjerenjima u svrhu istraživanja rezervi nafte i plina

INA obavijest