Adaptacija nerazvrstane ceste – ulica N. Š. Zrinski u Voćinu

Naziv Projekta: „Adaptacija nerazvrstane ceste-ulica N. Š. Zrinski u Voćinu“

Korisnik Ugovora o sufinanciranju: Općina Voćin

Ukupna vrijednost projekta: 513.510,00 kn

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE financira predmetni projekt u iznosu od 200.000,00 kn, a u sklopu projekta prema „Programu održivog razvoja lokalne zajednice“. Preostali dio u iznosu od 313.510,00 kn financira Općina Voćin.