Jedinstveni upravni odjel

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL:
  • SIMODEJAN PERIĆ, dipl.iur., pročelnik
  • SANJA JOZIĆ, mag.iur., viši upravni referent
  • DRAGICA HRGIĆ, voditeljica računovodstva
  • STOJANKA VUKOVIĆ, čistaćica