Jedinstveni upravni odjel

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL:
  • SIMODEJAN PERIĆ, v. d. pročelnik
  • SANJA JOZIĆ, viši upravni referent
  • DRAGICA HRGIĆ, voditeljica računovodstva
  • STOJANKA VUKOVIĆ, čistaćica