Izjava o nepostojanju sukoba interesa

O B A V I J E S T


o sukobu interesa u smislu Zakona o javnoj nabavi


Temeljem čl. 80. st. 2. točka. 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 120/16) Općina Voćin kao javni naručitelj objavljuje sljedeći navod:


U cilju sprječavanja sukoba interesa u području javne nabave, Općina Voćin kao javni naručitelj, objavljuje da ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju):


-        FILA d.o.o., Vukovarska 12, 33522 Voćin, OIB:78427428856
U skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), Općinski načelnik kao predstavnik Općine Voćin kao naručitelja u postupcima javne nabave daje slijedeću

I  Z J A V U

o postojanju sukoba interesa u smislu Zakona o javnoj nabavi

Tekst izjave u prilogu.

  Izjava_o_postojanju_sukoba_interesa_-_Predrag_Filić.PDFIZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

U skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11), Općinski načelnik kao predstavnik Općine Voćin kao naručitelja u postupcima javne nabave dao je Izjavu o nepostojanju sukoba interesa.

Tekst izjave u prilogu.

Izjava_o_nepostojanju_sukoba_interesa.pdf